Kracht van het verschil

Echt verschil maken doe je in de combinatie van een sterk merk en sterke interne relaties. Mijn model voor ‘verschilkracht’ gaat uit van drie pijlers: merk-kracht, wij-kracht en eigen-kracht. Het verenigt kennis en ervaring van onderscheidende merken met dat van samenwerking,  positief leiderschap en werkgeluk. En dat LOONT.

De kracht van verschil

Merk-kracht

Succesvolle merken zijn relevant, geloofwaardig en aantrekkelijk. Als we met elkaar aan de slag gaan is dat het vertrekpunt. Hoe zinvol en inspirerend ben je als organisatie? En wat is er nodig voor meer aantrekkingskracht naar buiten en meer ‘igniting power’ naar binnen? Het bouwen van merk-kracht gaat om het creëren, doorleven en doorvertalen van de ‘brand story’ tot en met het niveau van persoonlijke doelen.

Wij-kracht

“Je kunt met sterke personen en zwakke relaties geen goede organisatie bouwen, maar met sterke relaties en gewone mensen wel”.
(Jan Bommerez).

Ieder mens wil van nature ertoe doen en erbij horen. Dit komt tot uitdrukking in de kwaliteit van de onderlinge relaties. Als die hoog is, kun je samen veel bereiken en werkelijk verschil maken; sterke relaties maken teams succesvol.
Uiteraard is helderheid nodig over taken, rollen, verantwoordelijkheden en processen. Maar de grootste winst is te behalen in het creëren van onderling vertrouwen en het leren benutten van de verschillen tussen mensen. Als we met elkaar aan de slag gaan, gaan we bouwen aan samenwerking, teamontwikkeling en positief leiderschap. Als basis voor positieve energie en optimale prestaties.

Eigen-kracht

Als je ‘goed in je vel zit’, heeft dat een positieve invloed op de kwaliteit van samenwerken en presteren. Daarom is het zo belangrijk om in de organisatie aandacht te hebben voor persoonlijk leiderschap. Waar ligt iemands kracht?  Waar krijgt hij/zij energie van, waar loopt hij/zij juist op leeg en hoe zit het met de veerkracht?
We beschikken allemaal over vier ‘batterijen’ (spiritueel, emotioneel, mentaal en fysiek). Door bewust om te gaan met deze energiebronnen, geven medewerkers persoonlijk leiding aan het verbeteren van hun eigen werkgeluk en hun teambijdrage.
Het versterken van persoonlijke leiderschap vindt plaats in groepsverband en daar waar nodig aangevuld met persoonlijke coaching.

Wil jij het verschil maken en investeren in de verschilkracht van je bedrijf?  Bel me dan of stuur een mail: (06) 23 90 26 99 of : Jeanne@loont.nu