Tagarchief: energie

Conflicten zijn goud. Deep Democracy #6

In mijn werk speelt het erkennen van mensen een belangrijke rol. Gezien en gehoord worden is een fundamentele behoefte. Blijft dat uit dan is dat voor mensen een ‘stressor’. Toen ik vorig jaar ‘Deep Democracy’ als methode tegenkwam, wist ik direct dat ik me daarin als facilitator wilde scholen. Wat is Deep Democracy? En wat kun je ermee?

Als je niet wordt gehoord, zakt het commitment en eigenaarschap

Wij mensen zijn groepsdieren. Het is ons oerinstinct om onderdeel te willen zijn van een groep. Ooit was het keiharde voorwaarde om te overleven. En dat mechanisme is er nog steeds. Gehoord worden, is de bevestiging dat je er toe doet en dat je plek in de groep veilig is. Als dat niet het geval is, heeft dat impact op ons systeem en worden we terughoudend. We vertrouwen het niet meer, we houden ons in en zeggen niet meer wat er gezegd moet worden.

Dat wil zeggen, we zeggen het niet meer hardop in de groep. Maar dat wat gezegd moet worden, vindt altijd zijn eigen weg. Zo ontstaat sabotagegedrag. In de meest milde vorm is dat humor (wordt vaak niet als sabotage herkend). Of  in het ergste geval vertrek (zie afbeelding). Sabotagegedrag is niet alleen destructief, het is ook doodzonde want er gaat op die manier veel ‘wijsheid’ verloren.

Grappen en roddels

Met sterke mensen en zwakke relaties kun je niet bouwen

In het boek van Jitske Cramer staat een mooi citaat van Jan Bommerez: “je kunt met sterke mensen en zwakke relaties geen goede organisatie bouwen, maar met sterke relaties en gewone mensen wel’.

In het boek zegt Jitkse over relaties: “Deep Democracy kijkt naar de groep als een levend geheel van onderlinge relaties. Hiermee zijn niet de afzonderlijke individuen het vertrekpunt maar het geheel aan verbindingen tussen mensen. Deze bundeling van relaties wordt gezien als de ‘levensader’ van een groep. Wanneer je deze levensader ontkent en ratio en cijfers belangrijker maakt dan gevoelens en dromen, dan raken mensen verveeld, uitgeput en geïrriteerd.

Het zijn niet de afzonderlijke mensen in het team die zorgen voor succes of verlies maar de samenhang tussen alle gedragingen, emoties, gedachten en ervaringen. Ieder individu komt alleen in samenhang met anderen tot zijn recht. Individuen zijn geen aparte eenheden maar onderdeel van de groep en de groep is onderdeel van ieder individu. Onuitgesproken emoties en ideeën zijn niet van de afzonderlijke individuen maar van de groep”.

De wijsheid van de groep

De kerngedachte van Deep Democracy is dat iedere stem telt en dat besluitvorming wijzer wordt als zowel de meerderheidsstem als de minderheidsstem zijn ‘toegevoegde waarde’ kan laten zien. We hebben vaak de neiging om te willen horen wat ons past. Maar daar worden beslissingen niet beter van en het gaat ten koste van betrokkenheid en commitment.

Conflict is goud

Deep Democracy. Conflicten zijn goudHet mooie van Deep Democracy is dat het mensen uitnodigt om een issue van alle kanten te bekijken. Een belangrijk element daarbij is dat alles wat gezegd wordt door de facilitator van de boodschapper wordt losgekoppeld. Op die manier voorkom je dat er zondebokken ontstaan en wordt het makkelijker en veiliger voor mensen om hun mening te uiten. Dus ook al is er in aanvang geen veiligheid, dat ontstaat vanzelf door de methode.

Deep Democracy bestaat uit vier stappen om zo tot diep democratische besluiten te komen. Soms neem je die stappen heel snel achter elkaar en soms duurt het wat langer, bijvoorbeeld in geval van een conflict. Dan is er nog een stap vijf.
Conflicten worden met beide handen vast gepakt. Vanuit de wetenschap dat juist het verkennen van de verschillen leidt tot innovatieve oplossingen, duurzame besluiten, wijsheid en transformatie.

Deep Democracy. Wat heb jij nodig?

Deep Democracy is een rijke methode die je overal kunt toepassen. Om je daarin als facilitator te bekwamen zijn er vier levels die je je eigen moet maken. Maar er is ook ‘laag hangend fruit’ dat ik je graag wil aanreiken. Probeer de eerstvolgende keer als je met een groep een besluit neemt het volgende: sta op moment van besluitvorming stil bij diegene die graag een ander besluit hadden gezien en zeg het volgende: ‘Sorry, het is niet geworden wat jij wilt. Wat heb jij nodig om mee te kunnen gaan in het meerderheidsbesluit?’ Alles wat hier dan genoemd wordt, voeg je vervolgens toe aan het besluit . De kans is groot dat je bij herstemming komt tot algehele instemming. Zo niet, dan is er nog werk aan de winkel. Hoe dan ook, met Deep Democracy kom je vrijwel altijd uit bij 100% gedragen besluiten. Dat heeft de methode de afgelopen jaren op vrijwel alle terreinen bewezen. Wil je er meer over weten kijk dan op www.deep-democracy.net

‘Over wat LOONT’ is het blog van Jeanne Estourgie-Roefs over interessante ontwikkelingen en inzichten, inspirerende mensen en ‘eigen gedachten’ over betekenis en geluk. Zowel vanuit persoonlijk, bedrijfsmatig als maatschappelijk perspectief.

 

We vinden het leuk als dit deelt!

In de happy zone # 4

Wie wil er nou geen geluk?
Altijd stof tot discussie als het over geluk gaat. Ik kreeg een paar weken terug een mail van iemand die ik net daarvoor had leren kennen. Hij had mijn website gelezen en gaf mooie feedback. Toch leuk om te horen. Hij eindigde zijn mail met de vraag: ‘Wie wil er nou geen geluk’? Tja, zo lijkt het bijna een open deur. Is het dan ook zo dat er veel mensen werken in de ‘happy zone’?

werken in de happy zoneAls ik uitga van mijn eigen definitie, werken mensen in de ‘happy zone’ als ze een bijdrage kunnen leveren aan een inspirerend en liefst betekenisvol doel, als ze onderdeel zijn van een fijne community (vertrouwen) en als ze vol worden erkend (= autonomie, gehoord worden, respect en ruimte voor persoonlijk meesterschap). Wat simpeler zou je kunnen zeggen, als mensen in de ‘happy zone’ werken dan kríjgen ze energie, worden ze blij van hun werk en gaan ze op z’n minst met een ‘normale batterij’ naar huis. Tuurlijk is er in de ‘happy zone’ ook tegenslag of een mindere dag, maar de balans slaat duidelijk door naar het positieve. Eens?

Stress houd je uit de ‘happy zone’
Ik kan me herinneren dat ik een tijdje terug las over een onderzoek onder duizenden medewerkers in ruim honderd Europese bedrijven door de Duitse hoogleraar Heike Bruch. De resultaten waren indrukwekkend: tussen de 40% en 60% van de menselijke energie in organisaties gaat verloren. Stel je eens voor wat we zouden kunnen doen met die andere 40%! Hans van der Loo (samen met Integron) startte in Nederland de Energiemonitor en liet hetzelfde beeld zien: 51% van de menselijke energie gaat verloren. Ook de ‘factsheet werkstress van de Rijksoverheid’ van 11-2015, zet aan tot denken: 36% van het werkgerelateerde ziekteverzuim komt door stress; 1 miljoen mensen hebben burn-out klachten en 3 miljoen Nederlandse werknemers geven aan behoefte te hebben aan maatregelen tegen werkstress. 34% Van de werkstress ontstaat door te hoge taakeisen en 44% heeft te weinig autonomie op het werk. Dat zijn geen cijfers waar ik blij van word!

Een beetje stress op het werk bij tijd en wijle, is prima. Daardoor kom je in een bijzondere staat van alertheid wat de resultaten ten goede komt. Langdurige stress is echter funest. Door de aanmaak van stresshormonen (eerst adrenaline, daarna cortisol) onderga je een heftig sloopproces: aantasting van je immuunsysteem en je leervermogen (hypocampus) en een intern emotioneel alarmsysteem wat doorslaat waardoor je in een neerwaartse spiraal terecht komt. Als de stress maar lang genoeg aanhoudt, staat er achter iedere pilaar een boef! En iedereen snapt dat je op zo’n manier vrij lastig in de ‘happy zone’ komt.

Hoe kom je van stress naar ‘bless’?
Als ik werk met organisaties naar meer werkgeluk, begin ik altijd met een goede analyse. In welke zone zit de organisatie en waar zitten de verschillende teams? Zitten ze in de ‘stress-zone’ of in de ‘comfort zone’ of staan ze al met een half been in de ‘happy zone’? Waar zit het gelukspotentieel en wat is er nodig om het te kunnen benutten?

Organisaties die in de ‘comfort zone’ zitten of al deels in de ‘happy zone’, daarmee is het lekker bouwen en heb je snel resultaat. Door de positieve energie die ontstaat, komen mensen tot hele inspirerende initiatieven en groeien mooie nieuwe geluksrituelen. Maar als veel van de medewerkers in de ‘stress zone’ zitten, dan is zorgvuldigheid echt van belang. En is het vooral belangrijk om de stappen in de juiste volgorde te zetten en de oorzaken van stress aan te pakken. Waar zitten de angels? Is er geen heldere visie of duidelijke doelen. Zit er ruis in de taak- en rolverdeling, hoe zit het met de werkprocessen of zit het in de onderlinge sociale verhoudingen?

Vanuit de stressleer weten we dat je vaak al veel stress wegneemt als je mensen meer controlemogelijkheden geeft (autonomie in hun werk), sleutelt aan de voorspelbaarheid van het werk en voldoende sociale steun organiseert. Soms zit het meer op competentieniveau en is het nodig om te investeren in de ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden. Of bereik je al heel veel als je de mensen helpt om efficiënter te werken op basis van praktische breinkennis (neuroleadership). En in een enkel geval is het nodig om (vaak therapeutisch) ruimte te creëren in iemands ‘perceptie van de werkelijkheid’. Pas als de organisatie weer beschikt over een gezond energieniveau is er ruimte om te groeien van ‘stress naar bless’!

Tot slot nog dit. Ik ben heel blij dat geluk van zijn ‘zweverigheid’ is ontdaan en dat we tegenwoordig weten dat ‘geluk LOONT’. Maar ergens is het ook weer zo’n berekende insteek. Ik word er persoonlijk beduidend blijer van als een ondernemer van binnenuit kiest voor geluk in zijn organisatie. Niet omdat het wat oplevert (wat het wel doet!!), maar gewoon omdat hij/zij van betekenis wil zijn. Zo’n keuze is ‘spot on’. Want, zoals die kennis van mij al zei: ‘wie wil er nou geen geluk?’

Ik wens je een mooie dag!

‘Over wat LOONT’ is het blog van Jeanne Estourgie-Roefs over interessante ontwikkelingen en inzichten, inspirerende mensen en ‘eigen gedachten’ over betekenis en geluk. Zowel vanuit persoonlijk, bedrijfsmatig als maatschappelijk perspectief.

 

We vinden het leuk als dit deelt!

Geluk op het werk; wat doe je dan? #3

Als mensen mij vragen wat ik voor werk doe, zeg ik meestal iets in de trant van ‘ik zet me in voor het persoonlijk geluk en werkgeluk van mensen’. Wat er dan gebeurt is echt leuk… De meeste mensen laten direct een positieve reactie zien, variërend van verwondering tot blijdschap of geestdrift. Je snapt dat ik hiermee vrij snel in een leuk gesprek terecht kom. En ergens in zo’n gesprek komt meestal ook de vraag ‘en wat doe je dan met geluk bij bedrijven?’

Drivers van werkgeluk
In mijn antwoord geeft ik meestal aan dat ik werk vanuit een fundament; vanuit de ‘drivers’ van geluk. Dat er niet één universeel model is voor geluk en dat ik er dus zelf één heb samengesteld. Vanuit mijn voorliefde voor eenvoud en op basis van de vele modellen die ik tegenkwam. Ik vertel dan over de drie drivers van (werk)geluk: betekenisvol doel, vertrouwen en erkenning. Dat mensen gelukkig worden als ze een bijdrage kunnen leveren aan een betekenisvol doel, als ze onderdeel zijn van een fijne en veilige gemeenschap (vertrouwen) en als ze voor vol aangezien worden (erkenning = autonomie, respect en ruimte voor ontwikkeling). Vooral bij deze laatste zie ik vaak een blik van verlangen… Meestal vertel ik dan ook nog over de kracht van positieve emoties. Dat het belangrijk is om de ‘drivers van geluk’ herkenbaar en geloofwaardig handen en voeten te geven in een onderneming. Dat dit leidt tot vele positieve momenten en dat vele positieve momenten zorgen voor mentaal, emotioneel en fysiek welzijn én betere prestaties.

Positieve energie als graadmeter
positiviteit en werkgeluk
Als ik met een bedrijf of team aan de slag ga, kijk ik altijd naar deze driedeling. Hoe duidelijk en relevant is de bedrijfsvisie/missie, hoeveel inspiratie halen medewerkers hier uit, hoe ‘blij’ zijn de klanten, hoeveel energie krijgen de mensen in de onderneming van hun werk, hoe zit het met de erkenning van ieders talent, is er sprake van onderling vertrouwen, op welke geluksaspecten scoren ze goed en waar is ruimte voor verbetering, enzovoorts?
In een cultuur van vertrouwen en erkenning is er geen andere manier dan deze analyse met elkaar te doen. Samen bedenken we dus welke acties er nodig zijn om zowel bij klanten als in de eigen organisatie meer positieve momenten te realiseren. Mensen vinden het echt leuk en inspirerend om gezamenlijk na te denken over een positieve toekomst en het geeft hen de motivatie om er ook een bijdrage aan te leveren.

Geluktools
Geluk heeft veel met verbondenheid te maken. Wij mensen zijn bij uitstek sociale dieren en heel gevoelig voor het emotionele klimaat om ons heen. Alleen als het veilig voelt, openen we onszelf en kunnen we de beste versie van onszelf laten zien. De meeste tools die ik in mijn werk inzet, zijn ter bevordering van het onderlinge respect, vertrouwen en begrip. En voor het creëren en vieren van ‘positieve momenten’.

Nu geluk als thema op de werkvloer meer aandacht krijgt, zie je ook dat er steeds meer ondersteunende tools op de markt komen (en die ik dus ook kan inzetten). Zoals het onderzoek ‘Happy we work’ of de app/tool van Multiply Happiness. En begin deze week was ik bij de ‘softlaunch’ van Emotome (spreek uit: emo toe mie).
Emotome is enerzijds een geluksscan maar ook een werkvorm om met elkaar nieuwe ‘happy habbits’ te ontwikkelen. Het maakte op mij een positieve indruk. Vooral ook omdat Emotome het resultaat is van gedegen kennis over emotie-gestuurde en betekenisvolle merken. Er draaien nu pilots bij KPN-dochter Simyo en het Klant Contact Services van Achmea. Deze laatste liet in een persbericht weten “Klant Contact Services wil het verschil maken voor mensen en dus een werkgever zijn die een positieve indruk in ieders leven achterlaat. Wij streven daarom naar gelukkige medewerkers, zodat ze dit ook uitstralen naar klanten, collega’s, familie en vrienden. Als werkgever maken we tijd vrij om in teamverband over geluk te praten en samen tot concrete acties en positieve gewoonten te komen.” Ik word daar wel blij van als een bedrijf op deze manier kleur bekent; dat snap je.

Eén ding weten we zeker. Simyo en Achmea zijn niet de enige. Ik bedenk me nu ter plekke dat ik het wel leuk vind om de mooiste voorbeelden van geluk op het werk hier te verzamelen en te delen. Dus als je nog een paar mooie nieuwe voorbeelden weet, dan hoor ik ze graag: jeanne@loont.nu

Ik wens je een mooie dag!

‘Over wat LOONT’ is het blog van Jeanne Estourgie-Roefs over interessante ontwikkelingen en inzichten, inspirerende mensen en ‘eigen gedachten’ over betekenis en geluk. Zowel vanuit persoonlijk, bedrijfsmatig als maatschappelijk perspectief.

We vinden het leuk als dit deelt!

Cursus over geluk #2

Geluk is maakbaar! Dat is een stelling die altijd garant staat  voor een leuke discussie. Volgens de wetenschap is slechts 50% van je welbevinden afhankelijk van je aanleg en de invloed van ‘de omstandigheden’ is niet groter dan 10%. Blijft er dus zo’n 40% over. Dat is de bewuste invloed die je zelf hebt op je eigen geluk.

De cursus ‘Exploring what matters‘ van Action for Happiness zoomt hier op in. In een mooi programma van 8 avonden verken je (samen met anderen) hoe je een volgende stap kunt maken naar een meer gelukkig en betekenisvol leven. Samen met Esther van der Ham ga ik deze cursus geven in Brabant. We beginnen in regio Den Bosch op 11 mei en in het Brabants Dagblad van vandaag kregen we publicitaire aandacht. Ik ben er wel blij mee.  Ben benieuwd wat jullie ervan vinden? Ik zou het leuk vinden als je het deelt in je netwerk. Het programma is doordacht en bestemd voor iedereen. Hoe meer mensen ervan weten hoe beter. We werken niet met een commerciële prijs maar een adviesdonatie. Dat kunnen we doen omdat wij als cursusleiders ons hier vrijwillig voor inzetten.

Downloaden (PDF, 1.64MB)

‘Over wat LOONT’ is het blog van Jeanne Estourgie-Roefs over interessante ontwikkelingen en inzichten, inspirerende mensen en ‘eigen gedachten’ over betekenis en geluk. Zowel vanuit persoonlijk, bedrijfsmatig als maatschappelijk perspectief.

We vinden het leuk als dit deelt!

Rendement van Geluk #1

Soms gaat het ineens heel snel. De keuze om me beroepsmatig te focussen op geluk was er al even. En ineens kwam het in een stroomversnelling. Action for Happiness Nederland kwam op mijn pad, mijn website was klaar, de eerste workshops over geluk vielen in de smaak, mijn droom ‘Brabant de gelukkigste provincie’ kwam een stap verder, interviews met de media voor de eerste workshop ‘Exploring what matters’ in Brabant… Voordat ik het besefte, zat ik er middenin. Amper tijd om te starten met mijn blog over geluk. Inspiratie was er genoeg. Nu is het dan zo ver: Geluksblog #1: Rendement van Geluk.

Baking Power als winnaar

Geluk loont

Geluk is een uitermate boeiend thema. Iedereen wil gelukkig zijn en dat is al zo sinds mensenheugenis. De oude filosofen hadden dit inzicht al en ook in het huidige tijdperk, of juist in dit tijdperk, heeft de wens om gelukkig te zijn niet aan kracht ingeboet. Toch is het onderwerp geen gemeengoed in ons alledaagse gesprek. Althans dat was zo. Afgelopen zondag besteedde VPRO Tegenlicht zelf een hele uitzending aan ‘Rendement van Geluk’ en gisteren was ik aanwezig bij de Tegenlicht Meet Up bij Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Een hele zaal vol met een gemêleerd gezelschap. Jong en oud, ondernemers, studenten, mannen en vrouwen.
Leuk onderdeel van de avond waren de pitches van 4 start-ups die allemaal bijdragen aan geluk. De winnaar waren de meiden van Baking Power die slachtoffers van vrouwenhandel proberen te helpen door hun bakkerij. Dit Nederlandse sympathieke concept heeft veel weg van Greystone Bakery die ook in Tegenlicht zaten met hun unieke doel: ‘We don’t hire people to bake brownies, we bake brownies to hire people’. Prachtig businessmodel!

Rendement van geluk
De vraag die aan bod kwam tijdens de Meet Up was: ‘is geluk nou een hype of een nieuw economisch en maatschappelijk paradigma’? Voor een definitief antwoord lijkt het nog net iets te vroeg. Wel is er een groeiend besef dat geluk van mensen een relevant onderwerp is. Mensen die gelukkig zijn, kunnen de beste versie van zichzelf neerzetten. Ze zijn socialer, hebben betere relaties, zijn veel flexibeler, creatiever en meer open. En ze zijn vooral ook innovatiever, gezonder, minder ziek en kosten de maatschappij minder geld.  Om al die reden staat geluk steeds hoger op de agenda. Zowel van de politiek, van organisaties als bij de mensen thuis. Geluk rendeert, zowel sociaal, financieel als maatschappelijk.

Geluk is een groeimarkt
Wat ik zie, is dat geluk een groeimarkt is. Je ziet het terug in de groei van het aantal publicaties, congressen en seminar over dit onderwerp maar ook in de groei van het aantal boeken over geluk, bedrijfsadviseurs en ondersteunende apps. En nu dus ook een onderwerp in een trend-signalerend televisieprogramma. Ik hou het allemaal bij omdat het mijn werk is, omdat het mij mateloos boeit en omdat er nog zoveel interessante informatie te delen is waar we allemaal ons voordeel mee kunnen doen. Ik vind het leuk om dit te delen via mijn ‘geluksblog’.

Volgende keer besteed ik aandacht aan het nieuwe ‘2016 World Happiness Report’. Waar staan wij als Nederland en hoe doen we het ten opzichte van andere landen?

Ik wens je een mooie dag!

‘Over wat LOONT.’  is het blog van Jeanne Estourgie-Roefs over interessante ontwikkelingen en inzichten, inspirerende mensen en ‘eigen gedachten’ over betekenis en geluk. Zowel vanuit persoonlijk, bedrijfsmatig als maatschappelijk perspectief.

We vinden het leuk als dit deelt!

“Twee keer geven en verstandig nemen”

Eindelijk is het dan zo ver. LOONT.nu staat live!

Voor mij het moment om me expliciet te positioneren: ‘ik wil blije bedrijven bouwen’. Hoewel dit deels voortbouwt op mijn werk als specialist in merk- en cultuurontwikkeling, is er ook wel degelijk sprake van een ‘bijzondere wending’. Wat ging er vooraf aan de ontwikkeling van LOONT?

Al sinds jaar en dag houd ik me bezig met positioneren. Hoe zet je een onderneming of product ‘aantrekkelijk’ in de markt; dat is lang mijn primaire focus geweest en in dit deel van mijn werkend bestaan kon ik prima ‘mijn ei’ kwijt. Mijn periode bij Interpolis is van bijzondere waarde geweest. Ik ben van nature positief en heb me bij veel bedrijven thuis gevoeld maar bij Interpolis ervoer ik zelf iets nieuws; iets wat mij buitengewoon veel kracht gaf. Ruimte (vrijheid en vertrouwen) en bezieling (“het is toch te gek voor woorden dat mensen die verzekerd zijn vaak niet weten waar ze aan toe zijn; dat kan anders. Wij willen verzekeren helder maken”). Het gaf mij en veel van mijn collega’s een grote mate van motivatie, betrokkenheid en vooral veel plezier. Succes was het gevolg!

In die tijd werd ik gegrepen door de kracht van een cultuur van ‘vertrouwen en autonomie’.  In 2007 voelde ik al dat ik meer ‘blije bedrijven’ wilde bouwen. En dus ging ik met deze droom op pad. Ik ging aan de slag met verandertrajecten maar het viel enorm tegen. Organisaties hadden veel last van de crisis en overal waar ik voor mijn werk kwam, zag ik nauwelijks mensen die echt blij waren en plezier hadden in hun werk. Het lukte mij ook niet om het hoger op de agenda te krijgen in deze organisaties. Eerlijk gezegd frustreerde mij dat mateloos. Misschien is het wel zo, bedacht ik mij, dat ik het moet uitleggen waarom vertrouwen zo relevant is….

En dus ging ik op zoek naar ondersteunend bewijs. Ik had op dat moment nog niet in de gaten waar deze zoektocht toe zou leiden. In een korte tijd verslond ik ruim 80 boeken over leiderschap, succesvolle organisaties, vitaliteit en positieve psychologie. Het was echt geweldig om me zo onder te dompelen in nieuwe informatie en ik was enorm gefascineerd door de ‘science of happiness’. Heel bijzonder om te ontdekken dat wij evolutionair zo zijn doorontwikkeld dat positieve energie en geluk LOONT: als wij gelukkig zijn, zijn we fysiek, emotioneel en mentaal op ons best. Geluk leidt tot betere prestaties en niet andersom! Vanaf dat moment wist ik dat geluk, positiviteit en energie thema’s zijn waar ik verder mee wilde.

Wat ik direct ervaarde, is dat het woord energie en positiviteit goed vallen maar dat geluk soms ook vervreemdend werkt. Ieder mens wil gelukkig zijn maar in een zakelijke context landt het woord ‘geluk’ lang niet altijd positief.  Via via ontmoette ik ook mensen die me al voor waren gegaan. Het was een verademing om geloofsgenoten te ontmoeten. Het gesprek met Bob Hutten zal ik niet snel vergeten. Ik was geraakt door zijn bezield leiderschap. Hij stuurt als directeur van Hutten Catering al enkele jaren op geluk met opvallende succes als gevolg. Er heerst daar een enorme positieve vibe die je ook direct voelt als je er binnen bent. Hij sprak over zijn persoonlijk levensmotto “twee keer geven en verstandig nemen”. Dat resoneerde bij mij. Zo werk ik namelijk zelf ook het liefst. Het was een bijzonder gesprek dat me gesterkt heeft in het proces.

Tot slot waarom LOONT? Deze naam is een gift van twee bijzondere mensen die vanuit het hart mee wilde denken. Ik heb de naam direct omarmt omdat LOONT een mooi proces- en resultaatgericht woord. Bovendien biedt het de mogelijkheid om een gesprek te hebben over ‘mijn andere kijk op wat LOONT‘.  Een naam met perspectief.

Ik wens je een mooie dag!

Jeanne

We vinden het leuk als dit deelt!