Staalkaart

Uit het Manifest Duurzame Inzetbaarheid: 100 werkgevers geven hun praktische ideeën. Samengevat in een staalkaart:

 Invoeren van geluk en duurzame inzetbaarheid

 1. Gewoon klein beginnen en daarna uitbouwen.
 2. Gluur bij de buren: ga op bezoek bij één van de 100 werkgevers!
 3. Maak vooraf via een businesscase de kosten en baten inzichtelijk.
 4. Ga na: hoe scoort uw organisatie met het verzuim t.o.v. het gemiddelde voor uw branche en bedrijfsgrootte? Wat levert 1 procent verzuimdaling op, op jaarbasis? Als u bovengemiddeld scoort, kunt u eenvoudig de ruimte voor verbetering en de baten daarvan in kaart brengen.
 5. Meet of de investering inderdaad loont, stel aan de hand van uw businesscase eventueel de aanpak bij.
 6. Gebruik een vast percentage van de baten om verder in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te investeren.
 7. Inventariseer welke maatregelen u nu al neemt en waar u in het vervolg de nadruk op wilt leggen.
 8. Maak de aanpak zichtbaar in de organisatie.
 9. Hou elkaar regelmatig op de hoogte van de successen.
 10. Gebruik de expertise en mogelijkheden in de branche.

Betrokkenheid

 1. Maak het plan van aanpak duurzame inzetbaarheid in overleg met de medewerkers.
 2. Geef medewerkers inzicht in wat ze doen, waar ze aan bijdragen, wat ze kosten en opleveren, kortom; in hun bijdrage aan de continuïteit van de onderneming of organisatie.
 3. Wees transparant over de financiële situatie van het bedrijf: geef medewerkers hier maandelijks inzicht in.
 4. Maak zo mogelijk gebruik van kleine teams om de betrokkenheid te bevorderen; laat die teams werken als kleine bedrijfjes.
 5. Communiceer over het hogere doel van het bedrijf of de organisatie.
 6. Waardeer initiatief, zelfstandigheid en trots in het vak.
 7. Geef medewerkers de ruimte om binnen een functie een andere rol uit te oefenen. Dit verhoogt de betrokkenheid en maakt mensen meer aantrekkelijk op de arbeidsmarkt.
 8. Geef medewerkers de ruimte om datgene waar ze energie van krijgen, nog beter te doen.

Autonomie

 1. Breng de logica terug in het vak en in de organisatie.
 2. Haal – in overleg met medewerkers – dubbel werk of bureaucratische rompslomp weg.
 3. Geef mensen verantwoordelijkheid over hun werk: ga na hoe u zelf wilt werken, niemand wil dat er voortdurend iemand over zijn schouder mee kijkt.
 4. Maak teams of afdelingen zelf verantwoordelijk voor het halen van de planning, niet de afdeling bedrijfsvoering.
 5. Draai het organigram om: zet medewerkers bovenaan! Leidinggevenden faciliteren de medewerkers, zodat zij optimaal hun werk kunnen doen.
 6. Werk met persoonlijke roosters. Dit verhoogt de tevredenheid!

Gezondheid

 1. Maak gezondheid en lifestyle van werknemers bespreekbaar rondom een vrijwillig en anoniem preventief medisch onderzoek door de bedrijfsarts of fysiotherapeut.
 2. Bied faciliteiten aan waar werknemers vrijwillig gebruik van kunnen maken, denk aan: korting bij sporten, gezonde hap in de bedrijfskantine en hulp bij het stoppen met roken.
 3. Ga om de tafel zitten met uw arbodienst en verzekeraar, die zijn wellicht bereid mee te betalen.
 4. Ga met werknemers in gesprek over het gezamenlijke belang van investeren in je gezondheid.
 5. Geef als manager zelf het goede voorbeeld.
 6. Betrek het thuisfront, bijvoorbeeld via een bedrijfssportdag voor het hele gezin.
 7. Doe niet aan verzuimmanagement maar aan gezondheidsmanagement.
 8. Stel een gezondheidscompetitie op voor je medewerkers, bijvoorbeeld door gezamenlijk het gemiddelde gewicht van een hele afdeling omlaag te brengen. Ondersteun afdelingen daarbij, schakel desgewenst Weight Watchers in!
 9. Zet een interne website op met allerlei informatie over vitaliteit en gezondheid.
 10. Stimuleer via (financiële) maatregelen het gebruik van de fiets.

Persoonlijke ontwikkeling:

 1. Gebruik het potentieel van alle medewerkers, ongeacht leeftijd.
 2. Geef elke nieuwe medewerker een loopbaanclausule in zijn contract: na 3 of 4 jaar in een functie ga je je binnen het bedrijf of de organisatie oriënteren op ander werk.
 3. Benut de mogelijkheden van vrijwillige mobiliteit: wie wil minder werken? Wie wil ergens anders werken?
 4. Laat mensen met behoud van arbeidsvoorwaarden en terugkeergarantie experimenteren met een stage of uitwisseling binnen het bedrijf of met andere bedrijven in de regio. Lees: met een terugkeergarantie naar de organisatie, niet naar de eigen functie: zo krijg je mensen in beweging.
 5. Reserveer een percentage van de loonsom voor scholing.
 6. Stel een persoonlijk ontwikkelbudget beschikbaar.
 7. Voor grote bedrijven: maak een centrale regietafel voor overleg tussen hoofden HR over het invullen van interne vacatures.
 8. Voor kleine bedrijven: werk samen in je sector of regio.