Duurzame inzetbaarheid

De Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers staat bij veel ondernemingen hoog op de agenda. 100 Bedrijven die op dit gebied vooroplopen, hebben in 2012 samen het Manifest Duurzame Inzetbaarheid opgesteld. De inhoud ervan is nog steeds actueel en heeft grote overeenkomsten met werkgeluk. Mensen die gelukkig zijn in hun werk blijven duurzaam inzetbaar!

Werkgeluk of duurzame inzetbaarheid?

Het werk dat ik doe voor mijn opdrachtgevers leidt altijd tot gelukkige medewerkers en ‘betere business’. Zowel in termen van resultaten als in termen van betekenis. Soms werken we samen onder de vlag van duurzame inzetbaarheid; vaker onder de noemer van werkgeluk. In beide gevallen is de aanpak hetzelfde.

Zoals de 100 werkgevers zelf ook aangeven is het te doen om persoonlijke groei, autonomie, verbinding, betrokkenheid, gezondheid en zingeving. Allemaal aspecten die nodig zijn voor duurzame inzetbaarheid en werkgeluk.

Enkele quotes uit dit manifest:

Zowel economisch als ecologisch als sociaal staan we aan het begin van een enorme transitie. Het begrip duurzame inzetbaarheid speelt daarbij een belangrijke rol. Niet als een opzichzelfstaand doel maar als de resultante van drie afhankelijke uitdagingen die in gezamenlijkheid moeten plaatsvinden willen we onze welvaart en ons welzijn kunnen handhaven : duurzaam ondernemen, duurzaam leven en duurzame educatie.

Juist nu is behoud van productiviteit en het voorkomen van onnodige uitval door ziekte of werkloosheid, van groot belang. Niet alleen voor de continuïteit van ondernemingen, maar ook voor het waarmaken van ambities voor de toekomst. Meer doen met minder mensen is voor veel bedrijven en organisaties nu al noodzaak.

Investeren in duurzame inzetbaarheid, in gezonde, flexibele en betrokken medewerkers, die zowel binnen als buiten het huidige bedrijf hun bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij, is daarmee allesbehalve een luxe. De kunst is het vinden van de juiste match tussen het werk aan de ene kant, en de gezondheid, competentie en motivatie van de medewerker aan de andere kant. En het loont!

En als alle bedrijven en organisaties in Nederland dankzij hun aanpak een daling van het ziekteverzuim met 1 procentpunt realiseren, levert dit naar schatting jaarlijks ongeveer 2,6 miljard euro op. Het is een win-win scenario waar bedrijfsbelangen en maatschappelijke belangen hand in hand gaan en elkaar zelfs versterken.

Dit manifest maakt duidelijk dat vandaag werk maken van duurzame inzetbaarheid voor iedereen voordeel oplevert, zowel in de portemonnee als tussen de oren, op korte en lange termijn. En we werken nog lang en gelukkig!

Als we bedrijfsculturen kunnen creëren die voorzien in de menselijke behoeften van onze medewerkers dan krijgen we medewerkers die gezond, gemotiveerd, geïnspireerd en in community kunnen werken en leven en “waardevol” bezig mogen zijn, die verantwoordelijkheid nemen voor de duurzaamheid van zichzelf, de duurzaamheid van de organisatie waarvoor ze werken en die “duurzame waarde” teruggeven aan de samenleving waar ze onderdeel van zijn.

Een leider die investeert in menselijke waarden en zijn medewerkers faciliteert om het beste uit zichzelf naar boven te halen, krijgt het economisch rendement er gratis bij. We weten allemaal dat een gelukkige medewerker productiever, creatiever en meer betrokken is: „happy cows give more milk.

Lees hier welke concrete ideeën de 100 bedrijven hebben bij duurzame inzetbaarheid; samengevat in de ‘staalkaart‘ of het volledige Manifest Duurzame Inzetbaarheid