Cursus over geluk

De cursus over geluk ‘Exploring what matters’ van Action for Happiness bestaat uit 8 wekelijkse sessies van 2 uur. Het format van iedere inspirerende en interactieve sessie ziet er als volgt uit:
Tuning in: Een eenvoudige activiteit met een positief effect op je geluk (bv. mindfulness).
Expert view: Het bekijken en bespreken van inspirerende TED-achtige video’s van experts.
Personal view: Een moment om te reflecteren en het delen van persoonlijke ervaringen.
Did you know? Het delen van fascinerende en verassende wetenschappelijke bevindingen.
Group discussion: Het delen van ideeën en luisteren naar elkaars inzichten.
Action ideas: Het benoemen van acties die je direct kunt toepassen in jouw dagelijks leven.

Meedoen met een donatie!

Action for Happiness is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor een gelukkigere wereld. Deze bijzondere en unieke insteek vind je terug in de details. Om de cursus over geluk ‘exploring what matters’ toegankelijk te maken voor een zo breed mogelijk publiek, is het verzoek aan deelnemers van de cursus om hun deelname te bekrachtigen met een donatie. De adviesdonatie is €120,- of navenant een deelnemer het zich kan veroorloven. Het mag dus uiteraard ook meer zijn. Een deel van deze donatie is ter dekking van de kosten van het werkboek en de avond zelf (locatie, koffie/thee, drankjes etc.). Het resterende bedrag gaat naar een ‘reservepotje’. Op deze manier kunnen we de cursus ‘Exploring what matters ‘ voor iedereen toegankelijk maken. En dat telt!

Cursus geluk

Programma per week van ‘Exploring what matters’

Week 1: What really matters in life?
Veel dingen zijn belangrijk in het leven, maar hoe bepalen we wat er werkelijk toe doet? Tijdens deze sessie onderzoeken we, of een sterkere focus op geluk misschien voor iedereen beter is.

Week 2: What actually makes us happy?
Er wordt ons verteld dat geluk een gevolg is van meer hebben en meer verdienen, maar is dat echt waar? Vloeit geluk voort uit omstandigheden, of uit onze innerlijke houding? Kunnen we leren gelukkiger te zijn?

Week 3: Can we find peace of mind?
Het leven kan erg stressvol zijn. Tijdens deze sessie onderzoeken we hoe we effectief met hoogtepunten en tegenslagen om kunnen gaan. We kijken naar een aantal vaardigheden die ons kunnen helpen weerbaarder te worden.

Week 4: How should we treat others?
Onze samenleving lijkt steeds individualistischer en competitiever te worden. Is dit gewoon de aard van de mens, of zijn we van nature onzelfzuchtig? Hoe zouden we ons ten opzichte van anderen moeten gedragen – en kunnen we leren meer compassie en mededogen te hebben?

Week 5: What makes for great relationships?
We zijn sociale wezens en de meesten van ons weten dat onze relatie met anderen van levensbelang zijn. Maar wat heeft nu echt invloed op onze relaties en wat zijn de praktische dingen die we kunnen doen om ze te versterken?

Week 6: Can we be happier at work?
Werk is een groot deel van ons leven, maar velen van ons ervaren werk als stressvol en frustrerend. Behalen gelukkigere organisaties betere resultaten? Wat maakt ons gelukkig op het werk? En wat kunnen we daar zelf aan doen?

Week 7: Can we build happier communities?
Wat betekent het om goed samen te leven – en waarom zijn sommige samenlevingen zoveel gelukkiger dan anderen? In deze sessie onderzoeken we hoe we een samenleving kunt creëren waarin mensen meer voor elkaar zorgen, beter verbonden en gelukkiger zijn.

Week 8: How can we create a happier world?
In deze sessie komt alles samen wat aan bod is gekomen tijdens de cursus. Deze sessie heeft als doel om je te inspireren voor een manier van leven die bijdraagt aan een gelukkigere wereld.